Herpes

Het herpesvirus dat Herpes veroorzaakt wordt ofwel tijdens de dracht of vlak na de geboorte van de teef op de pups overgedragen, waarbij de teef het virus bij zich kan dragen zonder er zelf ziek van te zijn.

Deze ziekte uit zich door vruchtbaarheidsproblemen bij de teef even eventueel abortus. Bij de jonge pups in het nest kan dit virus algemene ziekteverschijnselen, zoals braken, lusteloosheid en diarree veroorzaken, waarbij ook puppysterfte kan optreden.

De eerste enting kan tijdens de loopsheid ofwel 7-10 dagen na de dekdatum gegeven worden. De tweede enting een tot twee weken voor de verwachte werpdatum.