Luchtwegproblemen

Het pinkengriepvirus (Respiratoir Syncytial virus) is samen met (para) influenza en IBR (Infectieuze Bovine Rhinothracheiitis) verantwoordelijk voor de meeste luchtwegproblemen bij rundvee. Pinkengriep is een virusinfectie en treedt voornamelijk op in het 1e levensjaar; vrijwel alle runderen raken een keer besmet. Jaarlijks zien we op verschillende bedrijven problemen als gevolg van een infectie met pinkengriep. IBR kan bij alle leeftijden voorkomen. Gelukkig zien we in de praktijk niet heel veel problemen als gevolg van een IBR-infectie, maar een uitbraak kan op een bedrijf zeer heftig verlopen.

Symptomen
De symptomen bij beide ziekten variëren van neusuitvloeiing tot ernstig zieke dieren met hoge koorts (> 40 graden). Bij een infectie met pinkengriep komt er soms een bacteriële infectie bij wat kan leiden tot een heftige longontsteking, met soms sterfte tot gevolg. Bij een IBR-uitbraak kan er naast luchtwegproblemen ook productieproblemen, abortus en soms sterfte optreden. 

Preventie
De herfstperiode zien we de meeste luchtwegproblemen bij rundvee. De volgende maatregelen kunnen worden genomen om eventuele problemen zoveel mogelijk te beperken:
  • leeftijdsgroepen  gescheiden houden
  • Voorkom dat dieren zweten, evt. scheren                 
  • Goede ventilatie, vermijd tocht              
  • Denk ook aan hygiënemaatregelen
 
Vaccinatie tegen pinkengriep en IBR
Daarnaast kunt u uw dieren beschermen door middel van een vaccinatie. Voor zowel pinkengriep als IBR is een goed vaccin beschikbaar.
Voor pinkengriep kan de vaccinatie uitgevoerd worden vanaf een leeftijd van 2 weken en deze moet na 4 weken herhaald worden.
Voor IBR geldt dat dieren 2x per jaar gevaccineerd moeten worden voor een volledige bescherming. In de praktijk wordt nog regelmatig 1x per jaar, voor de stalperiode voor IBR gevaccineerd, zodat de dieren 6 maanden beschermd zijn. Dieren hoeven slechts eenmaal gevaccineerd te worden voor deze bescherming van een half jaar en dit kan gedaan worden bij alle dieren vanaf een leeftijd van 3 maanden.

Waarom voorkomen
Het werkplezier neemt toe wanneer uw jongvee en melkvee zonder problemen de herfst doorkomt. Daarnaast hebben deze ziektes invloed op uw economische resultaat.