Salmonella tankmelkonderzoek

Drie keer per jaar wordt op alle melk leverende bedrijven de melk onderzocht op afweerstoffen tegen Salmonella. Ongeveer 10% van de bedrijven in Nederland heeft te maken met deze antistoffen.

In de waterrijke gebieden komt het meer voor dan in onze regio, maar ook hier hebben we regelmatig te maken met Salmonella. Regelmatig zien we tankomslagen die spontaan na 1 of 2 controles weer verdwijnen. Dit betekent dat er wel Salmonella geweest is maar dat het ook vanzelf weer weg is en dat er dus geen dieren Salmonella drager zijn geworden. Ook kan Salmonella langer op een bedrijf blijven en uw bedrijf wordt als “voortdurend besmet” aangemerkt wanneer 4 van de 5 uitslagen ongunstig zijn. In dit geval zult u actie moeten ondernemen om de besmetting met Salmonella aan te pakken.

De verschijnselen die u ziet kunnen erg variëren. Vaak, op 80% van de bedrijven met ongunstige tankmelk uitslag worden helemaal geen verschijnselen gezien. Soms zijn er alleen zieke kalveren en in andere gevallen alleen verwerpers of zieke koeien (sterfte komt hierbij regelmatig voor). Soms komt ook de combinatie voor van zieke kalveren en koeien. Indien u één of meerdere tankuitslagen positief heeft op Salmonella kunt u contact met ons opnemen. Samen met één van de dierenartsen stelt u een plan van aanpak op.

De belangrijkste elementen daarin zijn:
  • Voorkom dat u zelf of anderen worden besmet en de ziekte oplopen. Dit kan door een goede hygiëne toe te passen en anderen niet onnodig met uw dieren in contact te laten komen
  • Zieke dieren apart zetten en behandelen
Verspreiding van Salmonella op het bedrijf voorkomen door:
  • Geen mest uit te rijden op grasland dat voor beweiding wordt gebruikt
  • Een strikte scheiding toe te passen tussen jongvee en ouder rundvee
  • Bij het verzorgen van vee van jong naar oud te werken
  • Per afdeling aparte bedrijfskleding en schoeisel te gebruiken
  • Hygiëne in acht te nemen bij het verstrekken van voer en drinkwater. Geef ieder kalf een eigen melkemmer en reinig deze dagelijks met heet water. Verstrek kunstmelk in plaats van koemelk.
  • Bestrijden van ongedierte als ratten en muizen. Zorg ervoor dat huisdieren niet in de stal kunnen komen