Subsidie onderzoek IBR, BVD en gevoeligheid bij mastitis

Vanuit het Europees steunpakket is geld beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan onderzoek op BVD, IBR en mastitis. Deelname aan tankmelkonderzoek, een bewakingsprogramma of antibiogram van tankmelk wordt op deze manier extra aantrekkelijk gemaakt. Wanneer u benieuwd bent naar IBR of BVD op uw bedrijf of wil weten hoe het zit met de gevoeligheid van bacteriën bij uierontsteking is dit hèt moment om daar werk van te maken! Op deze website is meer informatie over deze regeling te vinden.