Varkens

Onze praktijk is een praktijk die grensoverschrijdend werkt in de varkens sector: wij begeleiden zowel vleesvarkens als zeugenbedrijven zowel in Nederland als in Duitsland.

Wij werken met 2 dierenartsen die zich toegelegd hebben op de varkens binnen onze praktijk. Begeleiding gaat bij ons zover als in gezamenlijk overleg afgesproken wordt. Dit betekent dat we naast de vierwekelijkse bezoeken vaak ook regulier bloedonderzoek doen. Indien nodig wordt dit verder uitgebreid en kunnen we in overleg met andere partijen tot een zo goed mogelijke oplossing komen.  

Doel van de begeleiding is dat problemen voorkomen worden door onder andere gepaste entschema's maar indien nodig door zo effectief mogelijke behandeling worden opgelost. Reductie van Antibiotica gebruik is daarbij belangrijk, maar behandeling gaat wel voor.

Wij werken met meerdere laboratoria samen (in Nederland en Duitsland) waarbij kosten-baten voor ons centraal staan. De dierenartsen zijn erkend varkensartsen en de praktijk voldoet aan de eisen voor Vetcis en geborgde dierenarts. In Duitsland werken wij volgens de SHHV (Schweine Haltungs Hygiene Verordnung) normen.