Vleeskalveren

Binnen de praktijk hebben wij zowel rose- als witvleeskalveren. Door intensieve begeleiding, advisering en klimaatcontrole proberen wij de resultaten op uw bedrijf te verbeteren en de diergezondheid te optimaliseren. Wij geven diergeneeskundige zorg op koppelniveau, maar ook voor het individuele kalf en werken daarbij samen met meerdere integraties en voederleveranciers.

Binnen de IKB-regelgeving moeten de kalverhouders en integraties een overeenkomst afsluiten met de behandelend dierenarts en zijn dierenartsenpraktijk. De praktijk verstrekt per bedrijf een bedrijfsgezondheidsplan.

Er wordt steeds meer gevraagd op het gebied van de registratie en het aanleveren van de gegevens over het handelen van de dierenarts zoals het voorschrijven, afleveren en toepassen van diergeneesmiddelen. Daarvoor is het centraal veterinair informatiesysteem (VetCIS) ontwikkeld. VetCIS verzamelt gegevens over het voorschrijven en afleveren van de diergeneesmiddelen waarmee kengetallen kunnen worden berekend. Dit wordt door de diersectoren en de overheid van groot belang gevonden en maakt ook onderdeel uit van het Convenant antibioticumresistentie dierhouderij.

Erik Boer en Ruurd Tigchelaar zijn ingeschreven als kalverdierenarts.