Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, april 2018: maand van het konijn