Nieuwsbrief Gezelschapsdieren, april 2016: maand van het konijn