Kreupelheidsdiagnostiek

Vanaf mei 2011 kunt u bij de Dierenkliniek Vechtdal ook terecht voor uitgebreid kreupelheidsonderzoek. Bij dit onderzoek nam de röntgenologie een centrale plaats in!

De laatste jaren heeft de erkende paardendierenarts Harold Kollen zich toegelegd op de echografie als extra toepassing voor kreupelheidsdiagnostiek. Hij heeft hiervoor diverse nascholingen gevolgd in Amerika en is lid van "International Society of Equine Locomotor Pathology" ISELP (www.iselp.org).

"De techniek van het echografisch onderzoek is zo gevoelig en geeft zoveel extra mogelijkheden en toepassingen, dat naar mijn idee bij een huidig kreupelheidsonderzoek dit niet meer mag ontbreken!" aldus Harold Kollen. "Daarbij is de belasting voor het paard minimaal, omdat de techniek gebaseerd is op geluidsgolven."